Vårt arbete

Vi hjälper djur över hela världen. Från direkta insatser till politiskt arbete med lagstiftning på högsta nivå. Vi har valt ut fyra huvudområden där vi kan hjälpa flest behövande djur så effektivt som möjligt.

Vi arbetar för att stoppa misshandeln och utnyttjandet av vilda djur.

Vi arbetar för att stoppa massavlivningar av hundar och ge hemlösa hundar bättre liv.

Vi arbetar för bättre välfärd för miljarder djur inom världens lantbruk.

Vi både förebygger i utsatta regioner och rycker ut med akut hjälp till djur som drabbas av katastrofer.