Stoppa spöknät i världshaven

Varje år dör miljoner havsdjur av nät eller annan fiskeutrustning som lämnats eller tappats i världens hav – så kallade spöknät. Fiskeindustrin tappar eller lämnar varje år 640 000 ton utrustning i havet. Illegalt fiske förvärrar också problemet med spöknät, då båtar som fiskar illegalt oftare dumpar fiskenät för att undvika att upptäckas.

Spöknät är ett globalt problem som kan stoppas genom ett internationellt samarbete med regeringar, fiskeindustrin och organisationer.  

Flytande dödsfällor

De många näten och fiskeredskapen som flyter runt i världshaven är rena dödsfällorna. Djur som valar, sälar, sköldpaddor och fåglar fastnar i näten. Över 100 000 djur årligen dödas eller skadas allvarligt i kampen för att komma loss.

Ett högt pris – inte bara för havslevande djur

Havets invånare är inte de enda som betalar ett högt pris för det flytande skräpet. Fiskerinäringen får varje år betala miljoner för att ta bort nät som har fastnat i båtpropellrar, och den övergivna utrustningen spolas i land på kuster och orsakar nedskräpning som skadar djur även på land. 

Illegalt och oreglerat fiske påverkar också samhällens arbete för att bevara och hushålla med fisket och kan drabba livsmedelsförsörjningen över hela jorden.

Vill du vara med och skydda världens djur?

Stöd nu

Genom vår kampanj Sea Change arbetar vi på olika sätt för att skydda havets djur: 

Global Ghost Gear Initiative

2015 grundade vi GGGI för att hitta hållbara lösningar på detta globala problem. GGGI är en sammanslutning av regeringar, fiskeindustrin, forskare och ideella organisationer med samma mål: Att minska spöknäten i världen och skydda havets djur. Läs mer om GGGI

Räddning och rehabilitering av skadade djur

Vi ger stöd åt räddningsteam världen över som räddar djur som sitter fast i spöknät och undervisar i hur man bäst befriar djur från näten. Läs mer om räddningsarbetet

Krafttag mot illegalt fiske

Det finns ett tydligt samband mellan IUU-fiske (illegal, unreported and unregulated, förkortat IUU) och tappad eller kvarlämnad utrustning. Båtar är mer benägna att dumpa fiskenät om de fiskar illegalt, och det förvärrar problemet med spöknät. Läs mer om illegalt fiske

Vi stöttar också utveckling av nya metoder för att ta bort spöknät från haven.

Image: Michael Pitts / naturepl.com

22 mars 2017
Kvarlämnade fiskenät är flytande dödsfällor för djuren i havet. Men nu blir många hundra ton nät återvunna av det danska företaget PlastiX, så att de inte längre riskerar sälars, valars och andra djurs liv.
02 november 2016
Nyligen hade vi ett möte med parterna i Global Ghost Gear Initiative (GGGI) i Miami, Florida för att diskutera hur vi bäst angriper problemet med de flytande dödsfällorna som de kvarlämnade fiskredeskapen, så kallade spöknät, utgör.