Global Ghost Gear Initiative – vår satsning mot spöknät

Vi grundade Global Ghost Gear Initiative (GGGI), en sammanslutning av regeringar, fiskeindustrin, forskare och ideella organisationer, för att hitta hållbara lösningar på det globala problemet med borttappad och kvarlämnad fiskeutrustning.

Vad är Global Ghost Gear Initiative?

Syftet med GGGI är att skydda marina ekosystem, havets djur och människors hälsa och levebröd, från de negativa effekterna av spöknät.

GGGI grundades av World Animal Protection med avsikten att använda bästa tillgängliga vetenskap och teknologi och det är det första projektet som tar ett globalt helhetsgrepp om problemet.

Styrkan ligger i  bredden av kompetenser bland deltagarna - fiskeindustrin, näringslivet, universitet, regeringar, internationella institutioner och ideella organisationer. Varje deltagare har en avgörande roll att spela för att minska mängden spöknät lokalt, regionalt och globalt.

Vårt mål

Vårt uppdrag är att göra havet tryggare och renare genom att driva ekonomiskt gångbara och hållbara lösningar för att tackla problemet med spöknät globalt.

GGGI syftar till att

  • Skydda marina ekosystem
  • Skydda havets djur från att skadas av spöknät
  • Skydda människors hälsa och levebröd

Hur GGGI arbetar

Inom GGGI finns tre arbetsgrupper som arbetar med att:

Samla in data

Denna grupp samlar in data lokalt och regionalt och standardiserar den globalt för att kunna beräkna mängden spöknät, dess orsaker och följder, samt analysera trender. Denna information kommer sedan att användas för att få fram lösningar i särskilt utsatta områden.

Hitta fungerande lösningar och påverka regeringar och företag

Gruppen utvecklar en handledning i hur spöknät bäst hanteras.  Denna handledning kommer sedan att användas för att påverka regeringar och näringsliv, för att ytterligare stärka det globala arbetet mot spöknät.

Utveckla existerande lösningar och hitta nya

Den tredje gruppen vidareutvecklar existerande effektiva lösningar och utvecklar nya lösningar för att tackla problemet. De är särskilt inriktade på lösningar som kan ge ringar på vattnet.

Läs mer om våra satsningar mot spöknät runt om i världen

 

Foto: World Animal Protection, NOAA and NMFS

14 december 2017
Vi vet att båtar som fiskar illegalt oftare tappar eller dumpar nät och annan fiskeutrustning – och att det skadar och dödar havets djur. Nu vill vi att världens största flottor blir en del av lösningen
10 november 2017
Det finns bara 23 kaliforniatumlare kvar i världen. Tillsammans med andra organisationer använder vi en sonar scanningteknik för att hitta tappade och övergivna fiskenät i Californiaviken, där alla kvarvarande kaliforniatumlare finns.
30 juni 2017
Sverige, Nederländerna, Nya Zeeland, Belgien, Panama, Dominikanska Republiken, Samoa, Tonga, Tuvalu och Palau har alla gått med i GGGI (Global Ghost Gear Initiative) som gör havet tryggare för djuren
10 juni 2017
Möt de fantastiska kvinnorna som leder vårt globala arbete med att stoppa förödelsen som följer av marin nedskräpning. Detta team kämpar för att stoppa den onödiga och ångestladdade döden för hundratusentals djur som fastnar i tappad och kvarlämnad fiskeutrustning.