Utbildning

Problem

  • På många platser i världen har folk i allmänhet inte så mycket kunskap om djurvälfärd
  • Många människor som arbetar med djur eller på andra sätt har kontakt med dem saknar kunskaper om djurens behov.

Lösning

  • Barn och vuxna i hela världen ska utbildas i hur viktigt det är med djurskydd och djurvälfärd.

Detta gör vi

  • Vi undervisar djurägare, veterinärer, lärare och elever om djurvälfärd
  • Vi försöker få in djurvälfärd i olika utbildningsprogram och läroplaner runt om i världen
  • Rådgivning till myndigheter och utbildning av lokalbefolkningen ingår i våra djurskyddsprojekt över hela världen.

Vi visar människor hur de kan förbättra livet för djur

Utbildning skapar bättre djurvälfärd

I Latinamerika, Afrika och Asien utbildar vi lärare, djurägare, veterinärer och andra människor som arbetar med djur. När de sedan tillämpar kunskapen och sprider den vidare till andra förbättrar det livet för miljontals djur. Vi tar dessutom fram utbildningsmaterial och lär ut till lärare hur det ska användas, så att ett stort antal elever undervisas i djurvälfärd och hur djur bör behandlas. 

Genom att arbeta tillsammans med myndigheter och globala instanser sprider vi utbildning i djurvälfärd till många människor världen över. Vi har bland annat samarbetat med det internationella veterinärförbundet om riktlinjer för djurvälfärd som alla veterinärutbildningar bör införa. Vi har även satt djurvälfärd på schemat i Ugandas grundskolor och når därmed ut till över 7 miljoner barn.

Vi ger råd till regeringar och lokala myndigheter om djurvälfärd, till exempel att inkludera djur i katastrofberedskap och andra frågor som påverkar djuren. Dessutom har vi ofta direkta projekt där vi undervisar lokalbefolkningen i hur man bättre tar hand som sina djur.