Skonsammare slaktmetoder

Problem

  • Miljoner lantbruksdjur lider både innan och under slakten
  • Slakterier på många platser i världen saknar den nödvändiga kunskapen, teknologin eller kunskapen för att kunna behandla djuren så skonsamt som möjligt.

Lösning

  • Slakterier måste införa bättre slaktmetoder – och utbildas i hur man hanterar djuren utan onödig stress och smärta.

Detta gör vi

  • Vi utbildar slakterier i djurvänligare metoder för att hantera djuren innan och under slakt
  • Vi arbetar för att införa lagstiftning om bättre slaktrutiner och hjälper verksamheter att införa riktlinjer för bättre slaktmetoder
  • Vi undervisar veterinärstudenter i förbättrade slaktmetoder.

Hjälp oss kämpa för världens lantbruksdjur

Hjälp oss att stoppa djurplågeriet.  Bli Animal Protector - anmäl dig idag och stöd med en gåva varje månad.

Bättre behandling av slaktdjuren

Vårt arbete i Latinamerika och Asien

Vi samarbetar med livsmedelsproducenter, myndigheter och forskare för att främja skonsammare slaktmetoder i Brasilien, Kina och Indonesien. I Indonesien, Kambodja och Filippinerna hjälper vi veterinärer att införa förbättrade slaktmetoder.

Skonsammare slaktmetoder kan ge ekonomiska fördelar

En undersökning  av vårt utbildningsprogram som pågått i fem år har visat att slakterier som använder förbättrade slaktmetoder får bättre rykte. Dessutom höjs kvaliteten på köttet när färre djur skadas eller får blåmärken. Dessa faktorer stärker slakteriernas globala konkurrenskraft. Samtidigt är arbetsglädjen bland medarbetarna högre efter införandet av bättre metoder. 

Resultatet av utbildning

På ett av de brasilianska slakterierna där vi har undervisat de anställda, har det blivit stora förändringar: 

  • Antalet djur med blåmärken har minskat med 63 %
  • Antalet djur som ramlar eller halkar har minskat med 89 % respektive 81 %
  • Användningen av hjälpmedel för att få djuren att röra sig har minskat med 53 %.