Mjölkkor i världen

Problem

 • I hela världen finns runt 1,5 miljarder mjölkkor 
 • I Sverige och Finland finns lag på att mjölkkor ska få vara ute delar av året. Den lagen finns inte i andra länder. På EU-nivå finns inget direktiv som reglerar mjölkkors välfärd
 • På många platser i världen far mjölkkor illa och tvingas ofta vara inomhus hela sitt liv, många av dem står även fastbundna
 • I Indien lider många mjölkkor fruktansvärt trots att de anses heliga. De svälter, skadas och får i sig gifter, plast och andra skadliga ämnen

Lösning

 • Vi sitter i regeringsorgan och djurskyddsråd, både på nationell och EU-nivå, för att värna rätten till bete och ge mjölkkor lagstadgad välfärd
 • Vi samarbetar både med internationella livsmedelsföretag och småskaliga bönder för att få fram miljömässigt hållbara och ekonomiskt lönsamma alternativ som tar hänsyn till mjölkkornas välfärd
 • Vi trycker på för att få konsumenter, mataffärer och restauranger att välja mjölk som är producerad under bättre förhållanden

Detta gör vi

 • Informerar konsumenter om mjölkproduktion så att de kan göra medvetna val
 • Vi gör kampanjer för att få lagstiftningar och direktiv som skyddar mjölkkor
 • Vi engagerar oss i offentliga upphandlingar av animaliska produkter för att högre krav ska ställas på djurvälfärd
 • Vi arbetar för att få FN att föra in välfärd för lantbruksdjur i sina hållbarhetsmål

 

Hjälp oss kämpa för världens lantbruksdjur

Hjälp oss att stoppa djurplågeriet.  Bli Animal Protector - anmäl dig idag och stöd med en gåva varje månad.

I Indien samarbetar vi med regeringen, myndigheter och företag för att ge mjölkkor bättre välfärd

I indiska städer tvingas boskapen leva på gatorna. Där letar de efter mat på soptippar, skadas och får i sig farliga ämnen, som plast och vassa föremål. 

Men även i byarna finns miljoner djur som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda – som tillgång till vatten, passande golv, skydd och möjlighet att röra sig. 

Vi arbetar tillsammans med regeringen för att få landets stora mjölkproducenter att ansluta sig till NDC, National Dairy Code, för att förbättra välfärden för mjölkkor genom hela leverantörsledet. NDC är regler som har utvecklats av oss tillsammans med Indiens intresseorganisation för mjölkbönder, National Dairy Research Institute.  

Media
Media
Copy