Djuren i livsmedelsfabrikerna

Problem

 • Över hela världen lever miljarder djur under fruktansvärda förhållanden i det industriella lantbruket 
 • Djuren kan knappt röra sig och många får aldrig se dagsljus
 • Många djur avlas för att växa onaturligt snabbt och producera så mycket som möjligt, vilket gör dem sjuka och orsakar stort lidande.

Lösning

 • Livsmedelsproduktionen måste tillgodose djurens behov och samtidigt vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Detta gör vi

 • Vi påverkar regeringar och globala instanser att förbättra djurskyddslagstiftning världen över
 • Vi samarbetar med livsmedelsföretag för att de ska förbättra sitt arbete med djurskydd
 • Vi samarbetar med djurägare om praktiska och ekonomiskt hållbara sätt att ge djuren en bättre välfärd.

 

Hjälp oss kämpa för världens lantbruksdjur

Hjälp oss att stoppa djurplågeriet.  Bli Animal Protector - anmäl dig idag och stöd med en gåva varje månad.

En tillvaro som gör djuren sjuka och stressade

Värphöns

Många äggproducerande höns sitter tätt i små burar där de inte kan sträcka ut sina vingar eller röra sig naturligt. Detta sliter på deras ben och skelett. De får inte lägga ägg i reden, något som de har starkt behov av. I många länder klipps hönornas näbb av för att förhindra att de hackar på varandra eftersom de sitter så nära varandra, är stressade och understimulerade. Deras dygnsrytm styrs med hjälp av elektriskt ljus för att hålla äggproduktionen på högsta möjliga nivå, och det sliter hårt på deras kroppar att lägga så onaturligt många ägg på kort tid.

Mjölkkor

Majoriteten av Europas mjölkkor lever hela livet inomhus i stall utan plats till annat än att lägga sig ner och resa sig upp. I vårt grannland Danmark gäller det 8 av 10 mjölkkor. De får ofta problem med ben och klövar och blir halta eller förlamade. Korna producerar ofta upp till tio gånger mer mjölk än vad som vore naturligt. Detta ger problem med deras juver som blir inflammerade. Korna behöver föda kalvar för att producera mjölk och insemineras därför regelbundet. Kalvarna tas från kon efter första dygnet och står sedan en tid helt själva i en liten box där de knappt kan röra sig.

Grisar

I många länder ser grisar inte dagsljus en enda dag i sitt liv. I stället står de sammanpressade på kala betonggolv i överfulla bås där de blir så stressade att de biter på varandra. Dräktiga suggor fixeras ofta och kan då inte vända på sig, vilket ger dem både fysiska och psykiska problem. De har ingen möjlighet att använda sina muskler och kämpar med benskörhet, hjärtproblem och problem med luftvägarna.

Ett djurvänligt alternativ

Det finns många fördelar med att prioritera djurvälfärd – såväl för producenterna som för samhället i helhet och miljön.

 • God djurvälfärd ger god djurhälsa. Friska djur minskar kostnaderna och ökar inkomsterna för bonden.
 • Friska djur innebär även en mindre användning av antibiotika. Detta är avgörande för att vi ska kunna minska risken för antibiotikaresistens i världen.
 • Lantbruk med god djurvälfärd har ofta mindre besättningar med mer utrymme för det enskilda djuret. Detta minskar risken för smittspridning.
 • Mindre gårdar med lokala leveranskedjor skapar lokala arbetstillfällen och bidrar till bättre livsmedelssäkerhet
 • Djurvänliga produktionssystem behöver ofta mindre mängder spannmål, bränsle och vatten vilket är bra för miljön.
Majoriteten av Europas mjölkkor lever hela livet inomhus.

Berätta för världen:

Media
Media
Copy