Vet du verkligen vad som finns på din tallrik?

Det syns inte i innehållsförteckningar och märkningar och är långt från allmänhetens ögon – det fruktansvärda lidandet som miljarder fabriksuppfödda kycklingar tvingas utstå. Smärtsamma hud- , hjärt-, lung- och benproblem och ofattbar stress är något av det som kycklingar tvingas genomlida i usla förhållanden när de föds upp onaturligt snabbt och blir onaturligt stora.

Stekta, grillade, mosade eller i bitar….kycklingar finns både synligt och osynligt i mat. Massproduktionen av dem är kanske världens största djurplågeri.

En slaktkyckling som är en vecka gammal, i industriell uppfödning inomhus.

Du är vad du äter

Hopträngda i stallar tvingas kycklingar leva lång tid i sin egen avföring. Det kan ge smärtsamma hudskador och brännsår. 

Den höga koncentrationen av ammoniak i luften gör att kycklingar kan få andningssvårigheter.

Och med så många djur hopträngda i ett enda skjul kan sjukdomar spridas snabbt.

Fabriksuppfödda kycklingar lider under en stor del av sitt korta liv innan de hamnar på tallrikarna hos kunder, som ofta är helt omedvetna om det lidande som kycklingarna gått igenom.

Konsumenter har makten att skydda världens djur. Människor som du har påverkat större företag som Nestlé och McDonald´s att förbinda sig att bara använda ägg från burfria hönor. Tillsammans kan vi också förbättra välfärden för slaktkycklingar.

System med högre djurvälfärd inomhus används redan. Dessa skonsammare uppfödningar innebär mer långsamt växande fåglar med större utrymme och dagsljus som ger högre livskvalitet.

Vi vill att KFC, ett av världens största snabbmatsföretag, blir en sann global förebild och stödjer kycklingarnas välfärd. 

Berätta för världen: