Ge en testamentesgåva - låt din omsorg om djuren leva vidare

Att skriva ett testamente är djupt personligt och något som kanske inte känns nödvändigt.

Men det är du själv som bestämmer vem som ska ärva dina tillgångar och ett testamente är en garanti för se till att din yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas följs. 

Barn och barnbarn (så kallade bröstarvingar) har alltid rätt till minst hälften av arvet.

Men om det inte finns några bröstarvingar tillfaller hela arvet Allmänna Arvsfonden. Idag är det många som väljer att inkludera en organisation i sitt testamente. 

Det är ett sätt att se till att den organisation man följt genom livet kan fortsätta sitt arbete även om man själv inte längre finns med.

En testamentsgåva till World Animal Protection är ett sätt att låta din omsorg om djuren leva vidare.

Beställ testamentesfolder

Skriv ditt nummer utan bindestreck, exempel: 0705842132. Vi är skyldiga att ha uppdaterade uppgifter i våra system och mobiltelefonnummer är en unik uppgift som hjälper oss att t.ex. hantera dubbletter.

Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer i integritetspolicyn