Search results

Posted on 13 september 2019
Närmare 1.5 miljoner människor runt om i EU skrev på namninsamlingen för att stoppa burar för lantbruksdjur.
Posted on 16 maj 2019
Vi har frågat toppkandidaterna för partierna vad de tänker göra för djuren om de blir invalda i Europaparlamentet.
Posted on 17 januari 2018
Sveriges regering har presenterat sitt förslag på ny djurskyddslag. I en remiss till lagrådet för regeringen bland annat fram att man vill förbjuda
Posted on 01 juni 2017
Att skydda djur vid katastrofer är avgörande för att minska lidandet och trygga livsmedelsförsörjningen och inkomsterna. Vid ett FN-evenemang i Mexiko
Posted on 22 april 2017
I över 50 år har vi arbetat för att hjälpa djur som drabbas av katastrofer. Medvetenheten ökar om djurens roll för ett samhälle att återkomma till normalitet
Posted on 30 januari 2017
Idag har regeringen presenterat sin livsmedelsstrategi. Den utgår från konsumenternas förtroende för svenska mervärden och även Vänsterpartiet och
Posted on 30 november 2016
En ny överenskommelse i FN för katastrofriskreducering ger djur ökad betydelse och erkänner dem som viktiga för människors uppehälle.
Posted on 19 oktober 2016
För första gången någonsin har FN agerat för att lantbruksdjur ska få bättre välfärd! En banbrytande global rekommendation om djurvälfärd för lantbruksdjur
Posted on 13 juni 2016
640 000 ton fiskeredskap förloras i havet varje år och orsakar lidande och död för hundratusentals djur.
Posted on 07 juni 2016
GGGI, vårt initiativ förs att få bort spöknät ut världshaven, tas upp i ett FN-event som hålls i New York den 8 juni. Sveriges vice statsminister Isabella

Pages