Ekonomi

Största delen av World Animal Protections intäkter kommer från enskilda privatpersoner i form av månatliga gåvor via autogiro eller enskilda gåvor. Många väljer också att skriva in World Animal Protection Sverige som gåvomottagare i sina testamenten.

Det är tack vare dessa gåvor som vi kan skapa en bättre värld för djuren.

För oss är det viktigt att vi förvaltar det förtroende som vi får från enskilda gåvogivare på bästa sätt. Det gör vi genom att planera vår verksamhet noggrant och genom noggranna uppföljningar. Vi kontrolleras av en auktoriserad revisor samt av vårt globala kontor inom World Animal Protection. Vi har dessutom internkontroll av vår verksamhet. 

World Animal Protection granskas också av Svensk InsamlingskontrollFRII och av Givarguiden

Du hittar mer om World Animal Protection Sveriges ledning här >>

Redovisning 2018

Årsberättelse 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 med revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll 2018 med valberedningens förslag

Redovisning 2017

Årsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2017 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2016

Årsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2016 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016 med revisionsberättelse

Protokoll fört vid extra årsmöte med World Animal Protection Sverige 21 september 2016

Effektrapport för 2016 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2015

Årsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2015 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2015 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2014

Årsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 - 31 december 2014 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2014 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2013

Årsberättelse 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013 

Revisionsrapport 2013 

Årsmötesprotokoll 2013  

Redovisning 2012:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 december 2012 och revisionsrapport

Årsmöteprotokoll 2012   

Redovisning 2011:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2011

Redovisning 2010:

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009 – 31 december 2010 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2010