Trädleoparder nästa offer i den illegala djurhandeln

29/10/2015

Efter tigern är det trädleoparden som hotas mest av tjuvjakten och den illegala handeln med kroppsdelar från djur.

Det blir allt mer tydligt att den ökande efterfrågan på tigerdelar kan leda till att tjuvjägare ger sig på även andra stora kattdjur. På vissa illegala marknader är trädleoparder till och med vanligare än tiger.

Det varnar vi för tillsammans med forskare från Oxford,  i en ny rapport om den ökande handeln med trädleoparder. Beståndet av vilda trädleoparder hotas allvarligt av den illegala handeln och en stigande efterfrågan på dem som exotiska sällskapsdjur och turistattraktioner. Det finns också en oro för att tjuvjägare, som normalt favoriserar tigrar, kommer att fokusera allt mer på trädleoparderna i takt med att antalet tigrar blir allt färre.

Handel, jakt och uppfödning

Studien visar en omfattande illegal handel med djurets kroppsdelar på nätet och på marknader i länderna där de normalt lever. Forskare har också upptäckt att det blir allt vanligare att föda upp trädleoparder i fångenskap, så att de kan säljas som sällskapsdjur eller turistattraktioner, något som hotar deras välfärd.

Trots att leoparderna har internationellt skydd genom CITES, ett internationellt fördrag som ska skydda vilda djur, och genom jaktförbud i alla de asiatiska länder där de lever, är efterlevnaden låg. Dessutom finns kryphål i lagen som gör att jägarna och handlarna klarar sig undan. Detta riskerar att äventyra artens överlevnad eftersom bara 10 000 vuxna trädleoparder finns kvar i nuläget.

Kläder, smycken och mat

Dr Neil D’Cruze, som är forskningsansvarig på World Animal Protection och har lett studien berättar: “Det blir allt mer tydligt att den ökande efterfrågan på tigerdelar kan leda till att tjuvjägare ger sig på även andra stora kattdjur. På vissa illegala marknader är trädleoparder till och med vanligare än tiger.”

Inom den illegala handeln säljs deras skinn och tänder som kläder och prydnadsföremål. Men deras ben säljs också för användning inom traditionell medicin och köttet som ingrediens i exotiska maträtter.

Professor David Macdonald, ansvarig för centret WildCRU på Oxford, tillägger: “Det kanske mest oroande är att det finns trädleoparder på tigerfarmer i sydöstra Asen, som är ökända för att vara inblandade i den illegala handeln med tigrar.”För att rädda trädleoparder från utrotning föreslår rapporten bättre samarbete mellan brottsbekämpare i alla länder där detta förekommer och ett ökat stöd för CITES rekommendationer att aveln på asiatiska stora kattdjur helt ska upphöra, så länge det inte handlar om bevarandeprojekt.

Om studien

Det här är första gången någonsin som en global granskning har gjorts av handeln med trädleoparder. Fakta har hämtats från CITES handelsregister, information i publicerad litteratur och en enkätundersökning med experter på stora kattdjur från åtta olika länder. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ‘Biodiversity and Conservation’.

Läs mer om vårt arbete för att vilda djur ska få vara i det vilda.