Larmrapport om situationen för världens reptiler

06/05/2022

Den första omfattande kartläggningen av världens reptiler ger en mycket dyster bild, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Till stor del på grund av mänsklig aktivitet hotas 21 procent av de undersökta reptilarterna av utrotning.