Internationella antibiotikaveckan: Överanvändning hos lantbruksdjur

22/11/2019

Just nu pågår den internationella antibiotikaveckan världen över. Sverige lyfts ofta fram som ett föredöme, eftersom vi har den lägsta förbrukningen av antibiotika hos lantbruksdjur i EU - och bland de lägsta i världen.

Ansvarsfull användning av antibiotika innebär att djur bara ska behandlas när de är sjuka

Redan under 1980-talet påbörjade Sverige det arbete som många länder i allt väsentligt fortfarande har framför sig, att arbeta strategiskt för en låg och ansvarsfull användning av antibiotika.  Det är vi stolta över eftersom överanvändning av antibiotika drabbar såväl människor, djur och vår miljö negativt.

Antibiotika har spelat en viktig roll i modern medicin. Den har använts för att behandla människor och djur mot infektioner och sjukdomar. Men tyvärr har felaktig användning av antibiotika lett till bakterieresistens, som gör att sjukdomar blir svårare att bota och i värsta fall leder till döden.

Överanvändning av antibiotika till lantbruksdjur

Tre fjärdedelar av all antibiotika som används i världen går till lantbruksdjur. Det innebär att överanvändningen av antibiotika främst sker i lantbrukssektorn. Mellan 40 och 80 procent av den användningen är ifrågasatt och troligen onödig.

En studie i Kenya gjord av Global Antibiotic Resistance Partnership (GARP) har räknat ut att närmare 70 procent av den importerade antibiotikan ges till kycklingar, grisar och kor. Det har även visat sig att en del lantbrukare ger sina djur antibiotika i förebyggande syfte.

Denna olämpliga antibiotikaanvändning ifrågasätts allt mer av konsumenter och har lett till att flera stora snabbmatskedjor har förbjudit produkter där överanvändning av antibiotika förekommit.

Överanvändning av antibiotika är djurplågeri

Att hålla lantbruksdjur med låg välfärd, som burar, stympningar och barn som tas från sina mammor för tidigt, är förenat med överanvändning av antibiotika i många av världens uppfödningar.

När djuren hålls i trånga, överfulla och torftiga miljöer, framavlade för att växa alltför snabbt, leder det till hög stress som hotar immunitet och hälsan samt underlättar sjukdomar att få fäste.

Ansvarsfull användning av antibiotika

Ansvarsfull användning av antibiotika innebär att djur bara ska behandlas när de är sjuka. Behandling ska bara ske efter klinisk undersökning av drabbat djur, av en kompetent och legitimerad veterinär. Under behandlingen måste det säkerställas att djuren får rekommenderad dos.

Genom att eliminera de värsta avarterna inom djuruppfödning, som t ex burar och dålig luft, blir djur mindre stressade och därigenom mindre benägna att bli sjuka och behöva antibiotika.

Vårt ställningstagande

World Animal Protection anser att ansvarsfull antibiotikaanvändning är avgörande för att hantera den ökande resistensen. Genom bättre djurvälfärd behövs mindre antibiotika. Antibiotika ska aldrig användas för att främja tillväxten eller så att djur kan hållas på undermåliga sätt.

Vi är också bekymrade över hur svag regleringen av antibiotika är inom lantbruksproduktionen. Veterinärer måste få en nyckelroll att avgöra när antibiotika verkligen behövs och följa internationellt vedertagna rekommendationer.

Vi uppmanar regeringar, uppfödare, veterinärer och producenter att fokusera på djurens välfärd. Det leder till god produktion, bättre varor och säkrare livsmedel.