Afrikansk svinpest i Sverige: Hur allvarligt är läget?

09/10/2023

Sedan början av september har runt 50 vildsvin smittade av afrikansk svinpest hittats Sverige, i Fagersta och Norbergs kommuner. Svinpesten är mycket smittsam och kan orsaka stort lidande för vildsvin och grisar, men drabbar inte människor eller andra djur. Hur kritisk är situationen egentligen?

Vår kalender 2024

Kalender 2024

Flera bilder är tagna av bevarandefotografen Tom Svensson, vår ambassadör. Han började fotografera djur för att påverka människor och göra skillnad, särskilt...