30 000 djur får hjälp efter cyklonen Pam

08 april 2015

Vi har redan hunnit hjälpa många djur i akut nöd efter att cyklonen Pam drabbade det fattiga öriket Vanuatu. De närmaste månaderna ser vi till att upp emot 20 000 djur som annars skulle svälta får mat.

Sedan vårt katastrofhjälpsteam kom till Vanuatu i kölvattnet efter cyklonen Pam, har de arbetat hårt för att hjälpa så många utsatta djur som möjligt. Såväl hundar som katter och lantbruksdjur har fått hjälp. Just nu är bristen på mat till djuren det största problemet. Vi vill därför se till att runt 30 000 djur får mat under kommande månader. Grisar och hönor är mest utsatta men även andra djur får hjälp.

Djuren är helt nödvändiga för att byarna ska kunna komma på fötter igen efter cyklonens härjningar. 80 % av Vanuatus befolkning är bönder och de är beroende av sina grisar och hönor för att överleva. Närmare 2 000 familjer kan snabbare bygga upp sina liv igen när vi hjälper deras djur.

Förebyggande arbete räddar liv

Vanuatu är det land i världen, som löper störst risk att drabbas av naturkatastrofer. Det är därför viktigt med förebyggande arbete för att skydda både människor och djur när katastrofen inträffar. 

När Vanuatu i förra året nåddes av cyklonen Lusi var vi också i landet för att hjälpa djuren. Förutom den akuta hjälpen tog vi med veterinärutrustning inför kommande katastrofer. Regeringens veterinärer fick nytta av utrustningen när cyklonen Pam härjade för ett par veckor sedan. Det gör stor skillnad att de har den rätta utrustningen när de behandlar djuren efter en katastrof som denna.

Fokus på katastrofdrabbade djur i FN

Samtidigt som cyklonen Pam härjade på Vanuatu, tog FN fram för katastrofberedskap för djur.  För första gången är djurskydd med i de globala riktlinjerna – något vi har kämpat för i över två års tid i våra förhandlingar med FN. Över en miljard av världens fattigaste människor är helt beroende av djur för att överleva. Djuren är deras transportmedel och ger dem mat och inkomster. Nu när FN har fokus på att skydda djuren i katastrofer kommer det att hjälpa regeringarna i fattiga länder som Vanuatu att inkludera djuren i sina katastrofberedskapsplaner.

Vi arbetar för att skydda djuren i Vanuatu vid kommande katastrofer och globalt är det vårt mål att skydda miljoner djur som löper risk att drabbas av katastrofer.

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

Vi arbetar för att skydda djuren i Vanuatu vid kommande katastrofer och globalt är det vårt mål att skydda miljoner djur som löper risk att drabbas av katastrofer.
Kategorier: