Stöd en FN-deklaration om djurvälfärd

Problem

  • Djurplågeri och djur som lider är ett globalt problem
  • Djur kan känna smärta och fruktan
  • Djur har akut behov av skydd.

Lösning

  • En FN-deklaration om djurvälfärd skulle skapa en global förpliktelse att föra fram en prioritering av djurvälfärd. Den skulle tjäna som inspiration till internationell, regional och nationell förändring
  • Den skulle få företag som använder djur i sin produktion att skydda djuren.

Detta gör vi

  • Vi står i spetsen för en global rörelse, som kräver att få fram denna deklaration
  • Två miljoner människor har redan skrivit under på detta krav
  • 330 djurskyddsorganisationer och 46 regeringar stödjer deklarationen
  • Tillsammans kan vi göra världen bättre för djur genom att få fram en FN-deklaration om djurvälfärd.

Gör en FN-deklaration om djurvälfärd till verklighet

FN har möjligheten att sätta upp riktlinjer för djurskyddet på den allra högsta politiska nivån. En FN-deklaration skulle sporra regeringar att stifta eller förbättra djurskyddslagstiftningen. Den skulle ge en tydlig signal om att djurvälfärd är viktigt och hjälpa människor att respektera djurvälfärd på alla nivåer. Många människor och många regeringar ställer sig bakom detta initiativ.