Medborgarinitiativ

Offentlig upphandling är när kommuner, landsting, regioner och statlig verksamhet köper varor till sin verksamhet, däribland livsmedel. Bara kommunerna köper livsmedel för ungefär 6 miljarder kronor om året. 

Genom att ställa krav på att de varor som serveras i den offentliga verksamheten, sänder vi en tydlig signal om att djurhållning med bra djurvälfärd är viktigt.

Något som är aktuellt och som vi behöver din hjälp med är att få landets kommuner att välja mejeriprodukter från kor som får gå ute på bete som de får här i Sverige. Om din kommun tar emot medborgarförslag så kan du kontakta din kommun och be dem ställa högre krav på att mjölk och andra mejeriprodukterna har producerats på ett sätt där korna behandlas väl. 

Gör så här:

  1. Se först om din kommun tar emot medborgarförslag >>
  2. Kolla sedan på kommunens hemsida om de har någon färdig mall för medborgarförslag (Sök på medborgarförslag) och fyll i blanketten, som du skickar in till Kommunfullmäktige (antingen genom att skriva ut och posta eller direkt på sidan om lösningen erbjuds). 

Finns inga instruktioner kan du skriva ett vanligt mail eller brev där du förklarar ditt förslag. 

Så här kan ett medborgarförslag se ut, men olika kommuner gör på lite olika sätt.

Texten nedan kan du använda om du vill men det är viktigt att det är du som kommuninvånare som är avsändaren.

Tack för din hjälp! Tillsammans står vi upp för mjölkkorna.
------------------------------------------------------------------------------------

Till Kommunfullmäktige 
Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. 

Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till den svenska djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta. 

För mig och många andra invånare är det viktigt att mjölkkorna och de andra livsmedelsproducerande djuren har en bra välfärd. I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 2012, svarade 94 % att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till bete under åtminstone den varma delen av året, och 78 % att kors välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls permanent inomhus. Forskningen visar att utevistelse och bete ger de bästa förutsättningarna för en god hälsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Betande djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för många växter och djur. 

Från politiskt håll behövs tydliga direktiv att välja livsmedel med så höga djurskyddsstandarder som möjligt i de upphandlingar som görs. Detta genom att till exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen importerade mejeriprodukter som ost, där råvaran kommer från kor som till skillnad från i Sverige inte har fått vara ute på bete. 

Mitt förslag är: Att vår kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeriprodukter som köps in – dessa måste komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och har tillgång till utevistelse. 

Berätta för världen: