Låt dig inte luras av ett leende

Delfinunderhållning är lidande förklätt till oskyldig familjeunderhållning.

Besök på en delfinshow är den tredje vanligaste turistaktiviteten med vilda djur

Det finns 336 delfinattraktioner – kända som delfinarier – i 54 länder runt om i världen, som håller 3 029 delfiner i fångenskap. 

Varenda en av dessa intelligenta individer är brutalt instängd. Den genomsnittliga delfinbassängen är mindre än 200 000 gånger delfinens naturliga miljö. Instängda och fulla av klor – dessa små bassänger kommer inte ens i närheten av omväxlingen i världens hav och kuster. 

Trots ökad medvetenhet och kampanjer har industrin vuxit i några delar av världen. Antalet vattenparker i Kina ökade från 39 under 2015 till 76 i början av 2019. I Kina, Mexiko, USA, Spanien, Ryssland, Japan och Karibien finns flest delfinanläggningar. 

Läs vår rapport "Behind the smile"

Reseföretag som Expedia Group är en del av girigheten som hjälper till att generera pengar till lidandet i delfinarierna och håller delfiner kvar i fångenskap.

Många anläggningar rättfärdigar uppfödning genom att felaktigt hävda att de arbetar för bevarande. I verkligheten är aveln bara ett sätt att få fram mer djur som kan utnyttjas som turistunderhållning. 

Så få som 5-10% av delfinarierna och djurparkerna engagerar sig på riktigt i artbevarande och de använder bara en liten del av inkomsterna till detta, ofta mindre än 1 %.

Vad kommer att hända med denna generation delfiner i fångenskap?

Three dolphins performing at an entertainment park in China - World Animal Protection - Dolphins in captivity

Sorgligt nog skulle de flesta delfiner i fångenskap inte överleva att släppas tillbaka ut i havet. Vi uppmanar anläggningarna att ändra sin affärsmodell och sluta föda upp eller fånga in delfiner. 

Vi uppmanar attraktionerna att ge djuren som redan finns där den bästa omsorg de kan – och där det är möjligt, flytta dem till ett genuint havsnära reservat. 

Reseföretag har makten att göra denna generation delfiner i fångenskap till den sista. De kan informera turister om den påverkan som deras val har på delfiner och andra djur och uppmuntra dem till etiska val. De kan ta bort drivkraften för delfinanläggningar att avla och fånga in fler delfiner. 

Läs mer om kampanjen

Uppdatering om vår Expedia-kampanj

A pod of spinner dolphins off the west coast of Oahu, Hawaii - Dolphins in captivity - World Animal Protection