Skydda världens djur

Förtvivlan? Fruktan? Ilska? Hopp? Kärlek? Djur har ett rikt känsloliv. De ska inte behöva lida. Du kan skydda djuren. Nu.

World Animal Protection Sverige - Att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar värld för alla
Björn i det vilda
Ditt arv kan ge djuren en bättre framtid. En testamentsgåva till World Animal Protection är en gåva till de djur som lever i utsatthet och lidande.
Elefantunge i en zoo i Canada.  Foto: We Animals Media / Jo-Anne McArthur
Du kan skydda djur i extrem nöd och få slut på elefanternas smärta och lidande. Sommaren närmar sig och temperaturerna förväntas stiga till över 45 grader, då utsätts elefanternas hälsa för ännu större risk.
Ko och kalv hör ihop
Har du sett mjölkkons kalv? Nej, inte hon heller! Skriv under Kalvkonventionen – så att ko och kalv får vara tillsammans!