Hjälp oss att få bort burarna!

Hundratals miljoner lantbruksdjur inom EU lever sina liv under dåliga förhållanden. Industriell uppfödning är djurplågeri. Tillsammans kan vi kräva att EU förbjuder burhållning av lantbruksdjur. I nästa steg kan du skriva under namnlistan.