Päls är passé

En pälsfarm är en väldigt onaturlig miljö, där djuren utsätts för mycket lidande. Skriv på för ett Europa utan pälsfarmer.

World Animal Protection Sverige - Att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar värld för alla
 Att skilja kalven från sin mamma är en svår process för de båda.
I svensk mjölkindustri skiljs ko och kalv ofta åt kort efter att kalven fötts. Det tycker vi är koko! Kor och kalvar ska få vara tillsammans, för att både kon och kalven ska må bättre.
A herd of elephants in the wild
Bläddra bland vanligt ställda frågor kring gåvor, organisationen och verksamheten.
Delfiner matas med fryst fisk
Var med och uppmana Kolmården att med omedelbar verkan se till att delfinerna får ledigt och slipper uppträda inför publik.