Skydd av personuppgifter

WSPA respekterar alla besökare på våra sidor. Vi hanterar dina uppgifter säkert och ansvarsfullt.

Följande frågor och svar förklarar vilken typ av information vi behåller och hur vi använder den.

Vilken slags information vi behåller

Vi registrerar opersonliga uppgifter, såsom IP-adresser, oftast besökta sidor och nedladdade filer. Detta ger oss information om sidans prestation, om hur många som besöker sidan, vilka sidor som är mest populära och hur ofta våra besökare är inne på sidan.

Vi registrerar personliga uppgifter från våra givare, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta är information vi behåller t.ex. för att registrera donationer, svara på frågor och skicka ut information.

Sistnämnda omfattar alla givare oavsett om de har bidragit till WSPA:s arbete via hemsidan eller via andra kanaler. 

Hur vi hanterar dina uppgifter

När du stödjer ekonomiskt så registrerar vi dina uppgifter, t.ex. namn, adress, personnummer, kontonummer och bidragets storlek, för framtida kommunikation.

Stödjer du via hemsidan hålls hela ditt kortnummer krypterat. WSPA kan aldrig se ditt kortnummer. 

Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredjepart såtillvida att det rör sig om partners som är bundna av sekretessavtal eller i fall då vi är juridiskt bunda till att lämna information till polis och andra organ (t.ex. vid missbruk av ett stulet kort, fishing och liknande).

WSPA köper och säljer inte personlig information i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftslagen (PUL)

WSPA hanterar all personlig information i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Detta innebär att du alltid har rätt att stoppa all kommunikation med WSPA och våra partner.

Ifall du vill tacka nej till informationsutskick kan du kontakta oss.

Läs mera om PUL på Datainspektionens hemsida >>

WSPA har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 


CO2-neutral-hemsida


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.