Tillsammans för djuren

Puppies cared for by a member society in Bangalore, India

WSPA strävar passionerat efter att skapa en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel har upphört. Men vi kan inte nå denna vision helt på egen hand.

Vi vill att djur ska vara viktiga för alla, och alltid tas hänsyn till. Ditt stöd gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans med andra organisationer, grupper, regeringar och allmänhet runt om i världen, som kan hjälpa oss uppnå vår vision.

Tillsammans med dem driver vi kampanjer och projekt som främjar djurvälfärd, genomför viktiga undersökningar, utbildar och påverkar alla som på ett eller annat sätt har makt att påverka djurs liv och välfärd. Tillsammans kan vi skapa en långsiktig positiv förändring för djur över hela världen.

För att uppnå detta är samarbete a och o. Det kan handla om allt från formella samarbetsavtal till att dela resurser och kunskaper, från att arbeta med stora breda organisationer till lokala mer specialiserade grupper. Vi tror att genom att arbeta tillsammans kan vi uppnå de bästa lösningarna och resultaten för djur, var de än befinner sig.

Mångfald är nödvändigt. Djurs behov får inte längre missförstås eller ignoreras. Genom att interagera med och få med oss andra som arbetar med djurvälfärd och även sådana som arbetar med andra frågor, kan vi påvisa de viktiga samband som finns mellan djurvälfärd och andra viktiga globala frågor, som fattigdomsbekämpning, matsäkerhet, folkhälsa och miljö.

Att få det att hända. WSPA står bakom en välrdsomspännande rörelse mot bättre djurvälfärd genom att bidra med:

  • Nätbaserade resurser och underlag. www.animalwelfareonline.org är en publik portal med en stor mängd information om djurvälfärd, som bland annat innehåller områden som lagstiftning, utbildning och kunskap om djur som kännande varelser.

  • Möjligheter att växa och lära. Våra konferenser, evenemang och workshops involverar en mängd olika aktörer och skapar unika möjligheter att dela kunskap, utbyta erfarenheter, utöka vårt nätverk och driva frågan om djurvälfärd framåt.    Läs mer om vårt arbete >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.