Band för livet – i kampen mot rabies

20 miljoner hundar dödas brutalt varje år. Det är 38 varje minut. En av de främsta orsakerna är rädsla för rabies, men att döda hundar stoppar inte sjukdomen.

Den enda metoden som verkligen är effektiv mot rabies är vaccination. Därför lanserade vi kampanjen Band för livet. Vi bevisar att den djurvänliga metoden även är den effektivaste metoden och vi har räddat över 300 000 hundar från brutal avlivning.

Den bästa metoden - för hundar och människor

En hund som vaccinerats i Cox's Bazar i Bangladesh.

En hund som vaccinerats i Cox's Bazar i Bangladesh.

© WSPA

Minst 55 000 personer dör av rabies varje år - trots att det är möjligt att förebygga rabies till 100 %. När ett rabiesutbrott sker reagerar regeringar och myndigheter i de drabbade länderna ibland med beslutet att alla hundar ska dödas.

De tror att det är det enda sättet att bekämpa sjukdomen. Sanningen är tvärtom att det aldrig har visat sig vara effektivt. Det är bara vaccinering som bekämpar rabies i det långa loppet.

Vad betyder "Band för livet"?

WSPA samarbetar med lokalt förankrade organisationer och myndigheterna i alla länder, vi lanserar kampanjen - allt för att bekämpa rabies och därmed avlivning av hundar.

När hundarna blivit vaccinerade får de ett rött halsband så att alla kan se att hundarna inte har rabies. Det betyder att människorna i området kan känna sig lugnare och att de friska hundarna skyddas mot misstankar om rabies.

Vad är nästa steg?

Hittills har vi utfört framgångsrika vaccinationsprojekt i länder som Sri Lanka, Indonesien (Bali), Bangladesh och många fler.

Under hösten 2012 inleder vi ett samarbete med Bangladesh regering. Vi utarbetar en konkret plan för hur vi ska göra hela landet rabiesfritt. Dessutom inleder vi projekt i Filippinerna och i nya delar av Indonesien. Det sker i samarbete med ländernas regeringar och GARC (Global Alliance for Rabies Control).

Vill du hjälpa hundar i hela världen?

Vill du hjälpa hundar i hela världen och stödja Band för livet?
UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.