Goda nyheter från Cayman-öarna: Sköldpaddsfarmen nu i dialog med WSPA

Fridykningsvärldsmästaren Tanya Streeter från Cayman-öarna var med oss när vi överräckte de 144 000 underskrifterna. Till vänster står Neil D'Cruze, WSPA:s chef för kampanjen.

Förväntningarna var låga när vi nu i veckan mötte ägarna till Cayman-öarnas sköldpaddsfarm. Efter att ha avvisats gång efter gång under ett halvårs tid vågade vi inte förvänta oss annat än en stängd dörr - men våra låga förväntningar kom på skam.

Nu är en direkt dialog igång mellan WSPA och farmen.

Farmägarna verkar slutligen ha erkänt att den undermåliga djurvälfärden på anläggningen är problematisk - och har tackat ja till vår hjälp att hitta lösningar. De uttalar att: 

"WSPA:s undersökningar och kampanj har övertygat oss om att förbättra förhållandena på farmen”.

Dina påtryckningar har gett resultat

WSPA fortsätter att vara starkt kritisk till aveln av vilda, utrotningshotade djur för köttproduktion och de problem som vi har avslöjat i anläggningen har också kommit fram i farmens egen rapport om förhållandena. Men vi glädjer oss åt att komma igång och hjälpa farmen med att ta tag i de mest akuta problemen. Det är ett samarbete som i slutändan kan leda till en mer långsiktig lösning av problemen, så att vi kan ge sköldpaddorna ett bättre och mer naturligt liv.

På mötet med farmägarna överlämnade världsmästaren i fridykning och cayman-bon, Tanya Streeter, de över 140 000 underskrifterna, som djurvänner över hela världen har stöttat kampanjen med. Ett stort tack till alla er, som gjorde era röster hörda! Ni gjorde skillnad.

WSPA:s kampanjledare Dr. Neil D'Cruze säger:

”Trots att vi på många sätt är nöjda med resultatet av dagens möte kan små förändringar inte lösa de grundläggande orsakerna till detta lidande: Gröna havssköldpaddor är vilda och ensamlevande djur och kan aldrig anpassa sig till ett liv hopträngda på en farm.”

Han fortsätter:

"Nu är stunden kommen då vi förväntar oss att världens sista sköldpaddsfarm visar en sann vilja till förändring. Vi kommer att sträva efter att fortsätta arbetet med farmen för att hitta en lösning som har de 9 000 sköldpaddornas bästa för ögonen.”
UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.