Historiskt samarbete för hundar i Kina

En hund som vaccinerats i Cox's Bazar i Bangladesh.

WSPA och China Animal Disease Control Center (CADC) har undertecknat en överenskommelse. Under fyra år samarbetar man i ett projekt med målet att rädda minst en halv miljon hundar från att avlivas i kampen mot rabies.

Den forskning som finns visar att tiotusentals hundar slås ihjäl varje år av rädsla för rabies, särskilt i de södra och östra provinserna. Medan denna dödliga sjukdom vandrar mellan regionerna i Kina ökar risken för att hundar blir ihjälslagna i ren desperation, för att man vill rädda människoliv. Men det är bevisat att rabies inte kan utrotas genom att döda hundar. Vår kampanj “Band för livet” visar den enda effektiva och hållbara lösningen mot rabies: Massvaccinering av hundar.

Med CADC som samarbetspartner kan vi göra verklig skillnad i Kina och rädda många, många hundar från en grym död.

Fas ett: Vi visar att vår metod fungerar

Shi Jianzhong, Underdirektör för CADC, och Li Guozhi, Generalsekreterare för WSPA China, vid undertecknandet av avtalet.

Shi Jianzhong, Underdirektör för CADC, och Li Guozhi, Generalsekreterare för WSPA China, vid undertecknandet av avtalet.

Den inledande fasen i detta projekt fokuserar på forskning om och undersökning kring hur vi bäst kan visa styrkan med vår metod. Den innebär bland annat ett pilotprojekt, där vi väljer ut platser där man tidigare har slagit ihjäl hundar för att utrota rabies. I de områdena vill vi dels massvaccinera, dels ha en dialog med befolkningen för att förklara fördelarna med metoden – för människor och hundar.

Den första fasen är mycket viktig. Resultaten av detta arbete kommer nämligen att vara underlag för hur vi ska arbeta i projektet och presentera det för den kinesiska regeringen med avsikten att införa den humana rabiesbekämpningen i hela landet. 

Läs mer om hur hundvaccinering redan räddar både hundars och människors liv i Bangladesh >>UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.