En ny livsbana för björnägare

En av de räddade björnarna, Vidaar, medan han fortfarande levde i fångenskap. Vidaars tidigare ägare Zarwar driver nu på en kiosk med hjälp av WSPA och BRC.

En av de räddade björnarna, Vidaar, medan han fortfarande levde i fångenskap. Vidaars tidigare ägare Zarwar driver nu på en kiosk med hjälp av WSPA och BRC.

Två björnar kom nyligen till vårt pakistanska reservat i Balkasar. Räddningsaktionerna blev möjliga genom vårt arbete med att ge björnägarna nya yrken. Denna metod är avgörande för att uppnå vår ambition om att stoppa björnhets i landet för gott. 

Zarwar Ali är en av de tidigare björnägarna, som nu driver en kiosk. Det tog lång tid att övertyga Zarwar att ge ifrån sig sin björn, Vidaar, och det hör till vanligheterna att vi förhandlar med björnägare i månader innan de börjar se fördelarna med att ändra sina liv och ge upp björnen.

Björnarna är ofta deras enda inkomstkälla, och eftersom björnägare inte har en hög status i Pakistan, känner de sällan någon tillit till myndigheter eller organisationer - och det gäller även hur de bemöter oss för första gången. Vi träffas därför igen och igen för att bygga upp en relation. Vi försäkrar dem om att vi kommer att hålla vår del av avtalet - att stödja dem i deras val av ett nytt yrke. 

Sedan 2008 har vi hjälpt till med att ge omkring 40 tidigare björnägare i Pakistan nya inkomstskällor.


Vår hjälp till människor hjälper björnar

Förhandlingar mellan en björnägare och BRC. Det kan ta många månader innan björnägarna ger upp sin björn och startar en ny karriär.

Förhandlingar mellan en björnägare och BRC. Det kan ta många månader innan björnägarna ger upp sin björn och startar en ny karriär.

© BRC

Vårt samarbete med BRC började 1997. Sedan dess har vi minskat antalet björnar som har blivit utnyttjade i kamper mot hundar, från flera hundra till cirka 50. 

En viktig del av det framgångsrika arbetet är vårt stöd till de tidigare björnägarna, som drivs av BRC.

Det varierar från region till region i Pakistan om det är lagligt att hålla björnar, och lagen tillämpas tyvärr alltför sällan i regioner där det är olagligt. 

Därför jobbar vi med att få björnägarna att frivilligt lämna över sina björnar till oss i utbyte av ett nytt yrke.

En mer hållbar framtid för björnägarna – och deras familjer

10-åriga Tamanna, dotter till en före detta björnägare, med sina första skolböcker.

10-åriga Tamanna, dotter till en före detta björnägare, med sina första skolböcker.

© BRC

Vi betalar aldrig pengar i utbyte för en björn. Istället får björnägarna ett erbjudande om att inleda en ny yrkesbana med stöd från BRC och WSPA. Den typiska verksamheten är kioskägare och cykeltaxichaufför.

Vi övervakar sedan förloppet under minst två år. På det sättet säkerställer vi att de före detta björnägarna kan försörja sig och sina familjer och att de inte går tillbaka till att utnyttja björnar. Dessutom hjälper vi familjerna genom att ge barnen möjlighet att gå i skolan - allt för att minska risken för att fler björnar utnyttjas i framtiden.

Vår plan för de före detta björnägarna kostar både tid och pengar, men succén i Pakistan visar att det är det enda hållbara alternativet om vi vill skydda björnarna och stoppa den organiserade björnhetsen för alltid.

Det finns fortfarande omkring 50 björnar som används i organiserade kamper mot hundar i Pakistan.

WSPA:s samarbete med BRC bygger på våra erfarenheter med att stoppa traditionen med "dansbjörnar" i Indien - ett arbete vi har anpassat till förhållandena i Pakistan.


UN FSRB

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70. Email: info@worldanimalprotection.se.
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.