Björnarna Reech, Pari och Shabnam vänjer sig vid sitt nya liv i reservatet

Reech träffar Leela som har bott i reservatet sedan början av 2011.

Reech träffar Leela som har bott i reservatet sedan början av 2011.

De tre björnarna Reech, Pari och Shabnam blev räddade från att slåss mot kamptränade hundar i Pakistan i början av året. Nu har två av dem tagit sina första steg ut i de gröna omgivningarna i Balkasar-reservatet, som finansieras av WSPA:s gåvogivare.

Liksom alla de andra björnarna som vi och vår samarbetsorganisation BRC räddar, har Reech, Pari och Shabnam börjat sina nya liv i reservatets karantänområde. I karantänen får björnarna möjlighet att i lugn och ro läka sina skador och hämta krafter innan de kommer ut till de andra björnarna i reservatet.

Reech: Den största björnen i reservatet

Reech är utan tvekan den största björnen som någonsin räddats i vårt samarbete med BRC. Men även en jätte kan vara försiktig och avvaktande. Det gäller särskilt efter ett liv fyllt med rädsla, misshandel och smärta.

När Reech för första gången skulle se sitt nya hem och därmed lämna inhägnaden i karantänområdet, tog han ett försiktigt steg åt gången mot utgången och sniffade uppmärksamt i luften innan han sänkte ner sitt stora huvud mot inhägnadens öppning och klev ut i sitt nya, trygga hem.

Även om Reech är störst var han, liksom många av de nya björnarna, synbart osäker. Hans imponerande fysik betydde inte så mycket vid första mötet med reservatets andra björnar, Leela. Hon stod utan att blinka stadigt på sina bakben vid mötet.

Shabnam och Pari: Björnkompisar

© WSPA

Hanbjörnen Shabnam och honbjörnen Pari har blivit mycket goda vänner. De har ett stort gemensamt intresse: god mat, och tydligen gillar de varandra av flera skäl, för de tillbringade den största delen av karantäntiden sida vid sida.

Shabnam är den mest temperamentsfulla av de två medan Pari är mer självsäker.

Den dagen då Reech blev utsläppt i reservatet från karantänen följde Shabnam med vid hans sida, och de försvann tillsammans in i ett tryggt område av reservatet, där gräset är högt och det växer träd.
 
Pari har tyvärr varit lite för nyfiken och råkade därför nyligen skada sin ena tass. Därför har BRC-teamet beslutat sig för att hålla henne kvar i karantänområdet ett tag till. Det är viktigt att hon är frisk när hon kommer ut till alla de andra björnarna i reservatet. 


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.