EU stödjer kampanj för FN-deklaration

Alla slags djur ska skyddas av en internationell deklaration om djurvälfärd

Alla slags djur ska skyddas av en internationell deklaration om djurvälfärd

EU stödjer WSPA-kampanj för en internationell deklaration om djurvälfärd (UDAW) - ett viktigt genombrott för erkännandet av djurvälfärd globalt.

Ett internationellt avtal om att djur ska behandlas med omtanke och respekt ska även visa länder att djurvälfärd står i relation till utvecklingsfrågor som livsmedelssäkerhet, människors hälsa och hanteringen av naturkatastrofer.

Den WSPA-ledda kampanjen UDAW (Universal Declaration for Animal Welfare) vill se ett sådant avtal komma i stånd genom en internationell deklaration.

Genom att ge sitt enhälliga stöd till deklarationen har EU:s jordbruksministrar nu slutit sig till en växande skara av regeringar och veterinärorganisationer från både utvecklings- och industriländer.

27 starka röster

WSPA:s kampanj för att etablera djurvälfärd som en fråga av global relevans har redan fått officiellt stöd av regeringarna i Sverige, Holland, Schweiz, Storbritannien, Fiji, Nya Zeeland, Palau, Seychellerna och Cambodja.

Nu har EU:s medlemsländer i gemenskap gett sitt stöd som det första regionella forumet.

Justine Holmes leder UDAW-kampanjen i WSPA. Hon säger:

"Här är 27 starka röster som stödjer djurvälfärd. Det ökar möjligheten för samarbete med både regeringar som redan stödjer en deklaration och regeringar som överväger att stödja".

"Med dagens annonsering har EU erkänt de starka sambanden mellan djurvälfärd och andra globala frågor, som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, människors hälsa och fattigdomsreduktion".

En global angelägenhet

I ett internationellt perspektiv har många EU-länder en god djurskyddslag; som enhet har EU visat engagemang för att förbättra djurs liv i EU:s handlingsplan för djurvälfärd 2006-2010.

Men att respektera djurs behov är inte en lyx för västländerna: Medlemsländerna i G77, en sammanslutning av utvecklingsländer, inviterade nyligen WSPA till att informera deras FN-ambassadörer om hur god djurvälfärd kan komma till gagn för världens fattigaste befolkningar - befolkningar vars liv är direkt beroende av djur.

Från EU till FN

En internationell deklaration om djurvälfärd ska stödjas av FN om den ska få betydelse.

Dagens annonsering inbefattar ett mål om "att ge hjälp och resurser till utvecklingen av [...] deklarationen i FN", vilket betyder att många fler länder kommer att tala för djur på högsta nivå.

Detta kommer att hjälpa WSPA med att förklara fördelarna med god djurvälfärd - för djur, människor och miljön - för andra medlemsstater i FN och slutligen till att föra UDAW till FN:s generalförsamling.

Stöd kampanjen >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.