Valfångst - nej tack

Video om valars liv (engelskt tal):

Valen lider när harpunen träffar sitt mål och exploderar inne i kroppen. Det tar ofta en timme innan valen dör vilket innebär utdragna plågor. WSPA vill stoppa valfångst över hela världen eftersom valar inte kan dödas på ett snabbt och smärtfritt sätt. 

Dåligt väder, höga vågor och en måltavla som rör sig, gör det svårt att träffa valen precist och garantera en snabb död. Är harpunen inte effektiv nog skjuts valen ihjäl med gevär - en lång och smärtsam process för djuret.

Det skrivs och pratas mycket om valar och fångstkvoter. Inte alls lika mycket nämns om djurets natur, intelligens och sociala kompetens. WSPA anser att det är viktigt att förstå och lära sig mer om valar och deras sätt att leva, för att kunna inse vilka konsekvenser fångsten har.

Varför får detta fortsätta?

I över 20 år har internationell lagstiftning förbjudit kommersiell valfångst - jakt med syftet att sälja valarnas kött och oljor som kan utvinnas ur dem. Detta ignoreras dock av stora valfångstnationer som Japan, Norge och Island.

Varje år sätter dessa länder kvoter på tusentals valar som går en plågsam död till mötes, trots att opinionen mot detta växer för varje år.

Läs mera om valfångstnationerna och om förbudet som de trotsar>>

Nej tack till valfångst – du kan hjälpa till

Varje år träffas den kommission som reglerar fångstkvoter och därmed antalet valar i världens hav, Internationella Valkommissionen, IWC. WSPA är med på mötena för att påverka besluten och arbeta för att kvoterna för valfångst inte höjs.

Det gör vi genom att sätta fokus på valarnas natur, de plågor som de blir utsatta för och alternativ till fångsten.

Läs mer om valar och hållbara alternativ till valfångst (PDF på engelska, 520KB) >>

Vi arbetar på att stoppa valfångst:

  • På ett politiskt plan. Med information till allmänheten och underskrifter från personer som du, kan vi öka politikernas uppmärksamhet vid viktiga möten.

  • Tillsammans med våra medlemsorganisationer i såväl länder som är för som länder som är emot valfångst.

  • Via forskning om valens sätt att leva. Genom att rapportera och dokumentera att valar lider våldsamt när de fångas och dödas.

  • Som ledarorganisation i "Whalewatch" – ett nätverk av NGO:er i drygt 50 länder, som alla är emot valfångst utifrån ett djurvälfärdsperspektiv.UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.