Kriget i Sierra Leone katastrofalt för människor och djur

En flicka väntar med sin hund utanför SLAWS mobilklinik

En flicka väntar med sin hund utanför SLAWS mobilklinik

Under inbördeskriget i Sierra Leone dog tiotusentals människor. Över en tredjedel av befolkningen miste sina hem. Djur drabbades av svält, sjukdom och skador.

När kriget slutade 2002 var landet i kaos. Huvudstaden Freetown var överbefolkad och livsvillkoren eländiga. Myndigheterna hade problem med att tackla uppgiften och förbättra situationen.

Gatuhundarna hade lätt att hitta föda i de högar av sopor och matrester som växte i staden, och hundpopulationen kunde öka ohindrat. Sjukdomar som rabies spreds snabbt. Detta försämrade hundarnas livskvalitet samtidigt som de kom att utgöra ett ökande hot mot stadens befolkning.

Freetown uppskattas nu ha flest gatuhundar på samma ställe i hela Afrika - runt 100 000.  Med ett så stort antal hundar på gatorna är behovet för en human lösning akut.

Hjälp till djuren och deras ägare

Wilson Joseph, veterinär och ledare för WSPA Afrika

Wilson Joseph, veterinär och ledare för WSPA Afrika

© WSPA

Kriget fick katastrofala konsekvenser för djuren i landet. Det stod klart för oss att vi var tvungna att handla när återuppbyggnaden av landet inleddes.

WSPA samarbetar med SLAWS (Sierre Leone Animal Welfare Society).

Vi:

  • Steriliserar, avmaskar och vaccinerar ett stort antal hundar.

  • Utför lobbyarbete med målet att få regeringen till att förbättra djurskyddet och ta ansvar för landets hundar.

  • Sprider information om human hantering av hundar. 

Den goda cirkeln

Certifikat för rabiesvaccination från WSPA:s medlemsorganisation SLAWS

Certifikat för rabiesvaccination från WSPA:s medlemsorganisation SLAWS

© WSPA

SLAWS har tagit sig an den viktiga rollen att öppna befolkningens ögon för hur viktigt djurvälfärd är och visa hur hundar kan hanteras humant.

De åker ut till privata hem i Freetown och hämtar behövande hundar som de behandlar på sin klinik. När de sedan lämnar tillbaka hundarna till ägarna har de bättre chanser till ett bra liv.

Minskar risken för rabiessmitta från hundar till människor så minskar även rädslan för hundarna och den goda cirkeln är påbörjad.

Hjälp oss fortsätta vårt arbete för djurvälfärd över hela världen - stöd vårt arbete ekonomiskt >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.