Räddningsarbete i Bangladesh

Veterinär från WSPA ger akut vård åt boskap efter översvämningen, Bangladesh

År 2007 hamnade mer än en miljon människor och djur i landets värsta översvämning någonsin. WSPA var snabbt på plats och jobbade sida vid sida med lokala organisationer.

Katastrofteamet ryckte in

Hundratusentals nötkreatur och getter drabbades av översvämningen i Bangladesh. När WSPA kom fram var de undernärda och svårt märkta av sjukdomar. Mjölkproduktionen hade sjunkit drastiskt eller helt upphört och det föddes fortfarande kalvar.

Hö och betesområden var förstörda, så lantbrukarna fodrade sina djur med de växter som stod att finna och som hade klarat sig i vattenmassorna. En del djur fick problem med matsmältningen och de som kunde smälta de näringsfattiga växterna blev snabbt hungriga igen.

Djuren angreps även av parasiter. Detta betydde att de gick ner i vikt, fick magsmärtor och dåligt fungerade organ.

Många lantbrukare var rädda för att deras djur skulle dö och sålde dem för att kunna skaffa mat och dricksvatten. De tvingades helt enkelt att sälja sitt levebröd.

Ett samarbete räcker långt

Vi bedömde först omfånget av skadorna på människor och djur och satte sedan igång med räddningsarbetet. Tillsammans med kolleger i det katastrofdrabbade området så såg vi till att göra insatsen målinriktad för:

  • Familjer utan pengar till foder och behandling av sina djur, som skulle vara de sämst ställda om djuren dog

  • De områden som drabbats värst av vattenmassorna och där människor och djur hade behov av akut hjälp

  • Kor, getter och får som angripits av parasiter. De fick inte bara behandling mot parasiterna men även näringsberikat foder och vatten för att stärka deras immunförsvar.  

Hjälp oss reagera i katastrofsituationer. Stöd vårt arbete ekonomiskt >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.