Djuren är viktiga för katastrofdrabbade människor

Människor med överlevande boskap efter översvämningen 2007, Bangladesh

Brutna ben och tomma magar – djuren lider också när det inträffar en katastrof. Vi hjälper de utsatta djuren och är på så sätt även med och hjälper människorna som är väldigt beroende av sina djur för att klara sig.

I en stor del av u-länderna är djuren och deras ägare väldigt tätt knutna till varandra. Människorna här är ofta helt beroende av sina djur till lantbruk, transport och produktion av matvaror.

Enligt FN så har omkring en fjärdedel av världens fattiga nötkreatur. I de här samhällena så är det alltavgörande att djuren är friska och vid god hälsa. Det är viktigt för:

  • Jobb och ekonomi

  • Att se till att man har mat

  • Fysiskt välbefinnande

  • God hälsa.

Vi hjälper lokalbefolkninger att förebygga och hantera katastrofer så att deras djur ska klara sig så bra som möjligt.

Katastroferna kostar på

Når katastrofer inträffar så hamnar djuren utanför sina naturliga omgivningar och blir överlämnade åt sig själva. Detta resulterar i svåra skador och sjukdomar. Ofta dör de av svält och törst.

Mitt i paniken inträffar det även krissituationer mellan djur och människor – hjälpen och maten räcker inte alltid till.

Människor hamnar i bedrövliga situationer när deras arbetsdjur dör, såras eller försvinner. Vad ska de leva av och hur ska de kunna skaffa sig en inkomst? De kan hamna i en situation där de både har mist sina släktingar och sina djur.

Att hjälpa djuren är att hjälpa människorna

Det är viktigt att räddningsplanerna efter en katastrof även omfattar det drabbade samhällets djur - eftersom samhället mycket snabbare kan återhämta sig och börja klara sig på egen hand igen.

Läs om vårt arbete med att skydda boskap i Myanmar (2008) >>

Att skydda djur betyder att konsekvenserna av en katastrof i fattiga samhällen, där människor är beroende av sina djur, minskas radikalt. Och motsatsen - att inte ta hand om djuren som drabbats - betyder att katastrofen har mycket mer ödesdigra konsekvenser för befolkningen.

Läs mer om vårt katastrofhjälpsarbete >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.