Katastrofhjälp

Foder och medicin levereras under en nödhjälpsinsats, Bangladesh

Djur är de bortglömda offren i naturkatastrofer. De som överlever lider av de problem som översvämningar, torka, jordbävningar eller andra nödsituationer för med sig.

Vi finns på plats för att förbättra välfärden för de djur som, även de, drabbas när katastrofer inträffar. Genom att hjälpa djuren hjälper vi dessutom människor att överleva och komma tillbaka till vardagen.

Många av världens allra fattigaste samhällen är nämligen beroende av djur för sin försörjning, mat och transporter. Sällskapsdjur är dessutom viktiga delar av människors familjer världen över, något som ofta blir särskilt viktigt då en katastrof inträffat.

Det har visat sig att det tar mycket längre tid för samhällen att återuppbyggas och återhämta sig om inte djuren inkluderats i hjälparbetet. Därför arbetar vi aktivt för att de inte ska glömmas bort.

Befolkningar lär sig att förebygga

WSPA-fordon levererar hö efter översvämning, Argentina

WSPA-fordon levererar hö efter översvämning, Argentina

© WSPA

Vi arbetar ihop med regeringar och djurskyddsorganisationer i länder som ofta drabbas av katastrofer. Rent konkret ser vi till att:

  • det etableras lagerbyggnader, för att förvara foder och vatten.

  • djur registreras så de lättare kan återförenas med sina ägare.

  • existerande byggnader förstärks.

  • djur behandlas för skador och vaccineras mot sjukdomar.

Detta förhindrar några av de värsta konsekvenserna när katastrofer inträffar.

Vi rycker ut snabbt

När en katastrof inträffat är vi på plats så snabbt det är möjligt att ta sig till det aktuella området. Det kan vi göra eftersom vi koordinerar ett globalt räddningsteam och samarbetar med lokala organisationer och regeringar.

I över 40 år har vi hjälpt till i katastrofsituationer, med bland annat:

  • Veterinärbehandling på djurkliniker, mobila och stationära.

  • Mat och vatten.

  • Återförening av djur och ägare.


Hör om räddningsarbetet under översvämningen i Myanmar 2008>>

Läs om vårt arbete efter jordbävningen i Haiti 2010 >>

Ett konkret exempel på en insats kan vara då marker översvämmas efter att en cyklon dragit fram. När boskapen börjar vända tillbaka visar det sig att gräset är giftigt eftersom havsvatten har trängt upp i jorden. Vårt räddningsteam sår då snabbväxande gräs som växer upp på två veckor. Det gör att djuren snabbt kan börja beta igen - de överlever tryggar därmed även situationen för de människor som är beroende av dem.

Läs mera om varför djur också ska hjälpas vid katastrofsituationer >>

Hjälp djuren i katastrofsituationer

Vi kan aldrig veta i god tid att en katastrof kommer att inträffa men vi kan göra allt för att vara beredda och för att stärka skyddet av utsatta djur - och reagera snabbt när det som inte får hända händer. Hjälp oss förebygga i länder som är särskilt utsatta:

Stöd vårt arbete med ett valfritt belopp nu >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. PlusGiro: 90 01 74-4 Bankgiro: 900-1744
Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.