Björnar som tappas på galla

Rader av inspärrade björnar på en asiatisk gallafarm

Flera tusen björnar sitter just nu inspärrade i burar i Ost- och Sydostasien. De flesta tappas dagligen på gallvätska genom ett hål i magen. Gallan används i traditionell asiatisk medicin. Björnarnas tillvaro är förfärlig. Det pågår en enträgen kamp för att stoppa björnfabrikerna. Vi har uppnått framgångar i både Sydkorea och Vietnam. 

Små burar utan plats att röra sig utgör hemmet för tusentals björnar som befinner sig på farmer i Asien. De flesta blir tappade på galla dagligen, vilket är extremt smärtsamt för dem. Ett mindre antal sitter inspärrade tills de blir gamla nog att slaktas så att hela gallblåsan kan opereras ut och säljas som ingrediens i läkemedel.

Oavsett tillvägagångssättet innebär den ofria tillvaron och de smärtsamma ingreppen både fysiskt och psykiskt lidande för björnarna.

Tillvaron på farmerna är fruktansvärd >>

Hot mot björnar i naturen

Några farmare påstår att de stärker beståndet av vilda björnar i naturen genom att föda upp björnar på farmerna. Men det stämmer inte. Många års forskning har avslöjat att farmare i vissa länder köper vilda björnar av krypskyttar. Galla från vilda björnar står nämligen högre i kurs hos köparna.

Farmerna säljer produkterna från de vilda björnarna; galla och gallblåsor, olagligt till en lång rad asiatiska länder men även till de stora asiatiska samhällen som finns i västvärlden. Gallindustrin gör sig skyldig till våldsam misshandel av björnarna och hotar beståndet i naturen.

Dialog mellan politiker och konsumenter

WSPA arbetar på att stoppa gallindustrin och beskydda björnar i det fria:

  • Vi informerar och delar forskningsresultat med regeringar i Asien.

  • Vi förser tullare med redskap som kan spåra galla så att vi kan hjälpa myndigheterna med att sätta stopp för den olagliga importen av produkter som innehåller björngalla.

  • Vi diskuterar med uppköpare och konsumenter och främjar användandet av substitut till björngalla.

  • Vi informerar konsumenterna om de plågor björnarna tvingas uthärda på farmerna.

2005 fattade den vietnamesiska regeringen beslutet att avveckla björnfarmerna under ett antal år. Detta skedde bland annat till följd av massiva påtryckningar från WSPA.

Nya regler i Vietnam förhindrar att fler björnar infångas i det fria för att spärras in på farmerna. Vi har försett björnar på de vietnamesiska farmerna med mikrochips som identifierar dem. Detta hjälper myndigheterna att kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns illegala björnar på farmerna.

Men det finns mycket kvar att göra. Stöd vårt arbete >>


UN FSRB CO2-neutral

© World Animal Protection Sverige
08-617 79 70 info@worldanimalprotection.se. Organisationsnummer: 802447-4481
World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.